Những thuật ngữ liên quan đến bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

 • FAQ - otázka

  Khám phòng ngừa là gì?

  Khám phòng ngừa cô nghĩa là bác sĩ tiến hành kiểm tra ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh. Khám phòng ngừa có bao gồm tiêm chủng.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Khám phòng ngừa cô nghĩa là bác sĩ tiến hành kiểm tra ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh. Khám phòng ngừa có bao gồm tiêm chủng.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Thẻ nhân viên (zaměstnanecká karta) là gì?

  Thẻ nhân viên có thể xem là giấy phép cư trú. Khi có giấy này bạn được tạm trú hơn 3 tháng để thực hiện công việc ghi trong giấy phép.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Thẻ nhân viên có thể xem là giấy phép cư trú. Khi có giấy này bạn được tạm trú hơn 3 tháng để thực hiện công việc ghi trong giấy phép.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Cơ quan đại diện Cộng hoà Séc là gì?

  Là đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Cộng hòa Séc hiện diện tại một quốc gia khác.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Cộng hòa Séc hiện diện tại một quốc gia khác.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Khu vực Schengen là gì?

  Khu vực Schengen là khu vực bao gồm 26 quốc gia châu Âu đã ký Hiệp ước Schengen.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Khu vực Schengen là khu vực bao gồm 26 quốc gia châu Âu đã ký Hiệp ước Schengen.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Ngưởi tự trả tiền (samoplátce) có nghĩa là gì?

  Là người phải tự chi trả tất cả các dịch vụ chi phí chăm sóc sức khoẻ cho mình. Giá cả chi phí dựa trên bảng giá của cơ sở y tế.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là người phải tự chi trả tất cả các dịch vụ chi phí chăm sóc sức khoẻ cho mình. Giá cả chi phí dựa trên bảng giá của cơ sở y tế.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Thẻ bảo hiểm y tế châu Âu là gì?

  Với thẻ bảo hiểm y tế châu Âu bạn sẽ không phải trả tiền các khoản y tế nào khi tạm trú tại các nước EU, Na Uy, Iceland, Liechtenstein và Thụy Sĩ (có thể dùng 6 tháng trong 1 năm).
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Với thẻ bảo hiểm y tế châu Âu bạn sẽ không phải trả tiền các khoản y tế nào khi tạm trú tại các nước EU, Na Uy, Iceland, Liechtenstein và Thụy Sĩ (có thể dùng 6 tháng trong 1 năm).
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Khám bệnh khẩn cấp nghĩa là gì?

  Là chăm sóc cho bệnh nhân khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là chăm sóc cho bệnh nhân khi sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Giới hạn bồi thường là gì?

  Là khoản tiền tối đa mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả khi bác sĩ khám chữa bệnh cho bạn.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là khoản tiền tối đa mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả khi bác sĩ khám chữa bệnh cho bạn.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Bảng kiểm kê (evidenční list) là gì?

  Là mẫu điền dữ liệu cá nhân phục vụ cho việc đăng ký.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là mẫu điền dữ liệu cá nhân phục vụ cho việc đăng ký.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Sự khác biệt giữa cư trú dại hạn (dlouhodobý pobyt) và thưởng trú (trvalý pobyt) là gì?

  Giấy phép cư trú dài hạn dành riêng cho người nước ngoài từ các nước thứ ba muốn ở lại CH Séc 6 tháng trở lên. Giấy phép thường trú được cấp cho ngưởi nước ngoài sau 5 năm cư trú liên tục trên lãnh thổ CH Séc theo quy định của Luật cư trú người nước ngoài.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Giấy phép cư trú dài hạn dành riêng cho người nước ngoài từ các nước thứ ba muốn ở lại CH Séc 6 tháng trở lên. Giấy phép thường trú được cấp cho ngưởi nước ngoài sau 5 năm cư trú liên tục trên lãnh thổ CH Séc theo quy định của Luật cư trú người nước ngoài.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Cơ sở y tế có ký hợp đồng (smluvní zdravotnická zařízení) là gì? Làm thế nào để nhận được địa chỉ của họ?

  Các cơ sở y tế có ký hợp đồng là những nơi mà công ty bảo hiểm đã ký kết hợp đồng hợp tác. Khi cần khám sức khỏe bạn có thể đến đây khám. Số lượng cơ sở y tế có ký hợp đồng khác nhâu với mỗi công ty bảo hiểm. Danh sách và địa chỉ của những cơ sở này bạn sẽ nhận được sau khi hợp đồng được ký kết hoặc bằng cách gọi dịch vụ trợ giúp.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Các cơ sở y tế có ký hợp đồng là những nơi mà công ty bảo hiểm đã ký kết hợp đồng hợp tác. Khi cần khám sức khỏe bạn có thể đến đây khám. Số lượng cơ sở y tế có ký hợp đồng khác nhâu với mỗi công ty bảo hiểm. Danh sách và địa chỉ của những cơ sở này bạn sẽ nhận được sau khi hợp đồng được ký kết hoặc bằng cách gọi dịch vụ trợ giúp.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Dữ liệu nào được đưa vào sổ đăng ký nhân viên EU?

  Với công dân EU thông tin cần là: dữ liệu cá nhân, địa chỉ thường trú, địa chỉ đăng ký để liên lạc, số hộ chiếu và tên cơ sở cấp hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc và thời gian dự định làm việc tại đây, giới tính, ngày bắt đầu và ngày chấm dứt công việc.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Với công dân EU thông tin cần là: dữ liệu cá nhân, địa chỉ thường trú, địa chỉ đăng ký để liên lạc, số hộ chiếu và tên cơ sở cấp hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc và thời gian dự định làm việc tại đây, giới tính, ngày bắt đầu và ngày chấm dứt công việc.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Sự khác biệt giữa tạm trú (předchodný pobyt) và cư trú dài hạn (dlouhodobý) là gì?

  Tạm trú chỉ dành cho công dân EU. Công dân các nước thứ ba có thể được cấp giấy phép cư trú dài hạn.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Tạm trú chỉ dành cho công dân EU. Công dân các nước thứ ba có thể được cấp giấy phép cư trú dài hạn.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Ai có thể được xem là một nhân viên có trình độ cao?

  Là nhân viên đã hoàn thành hợp lệ giáo dục đại học hoặc cao đẳng kéo dài ít nhất 3 năm.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là nhân viên đã hoàn thành hợp lệ giáo dục đại học hoặc cao đẳng kéo dài ít nhất 3 năm.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài (komplexní zdravotní pojištění) là gì?

  Là loại bảo hiểm toàn phần. Khi xin gia hạn visa hoặc giấy phép cư trú (dlouhodobý pobyt) từ Cộng hòa Séc bạn phải mua loài bảo hiểm này.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là loại bảo hiểm toàn phần. Khi xin gia hạn visa hoặc giấy phép cư trú (dlouhodobý pobyt) từ Cộng hòa Séc bạn phải mua loài bảo hiểm này.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď

Báo cáo và giải quyết sự kiện thiệt hại có bảo hiểm cho ngưới nước ngoài

 • FAQ - otázka

  Dịch vụ Telemees / Telemedical là gì?

  Là hai loại dịch vụ tư vấn về tình trạng sức khỏe qua điện thoại với nhân viên chuyên nghiệp.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là hai loại dịch vụ tư vấn về tình trạng sức khỏe qua điện thoại với nhân viên chuyên nghiệp.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Tôi có thể giao tiếp với công ty trở giúp Axa Assistance bằng ngôn ngữ gì?

  Bạn có thể dùng tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga. Tiếng Ả Rập và tiếng Việt có phiên dịch.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Bạn có thể dùng tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga. Tiếng Ả Rập và tiếng Việt có phiên dịch.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Dịch vụ Axa Assistance sẽ giúp tôi về việc gì?

  Bạn có thể thông qua Axa Asisstance báo sự kiện bảo hiểm vàtư vấn địa chỉ cơ sở y tế có hợp đồng với công ty bảo hiểm.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Bạn có thể thông qua Axa Asisstance báo sự kiện bảo hiểm vàtư vấn địa chỉ cơ sở y tế có hợp đồng với công ty bảo hiểm.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Trong trường hợp có vấn đề sức khỏe tôi có cần trước nhất liên hệ với dịch vụ trở giúp không?

  Không, sức khỏe là trên hết. Khi là vẫn để khẩn cấp trước nhất bạn hãy gọi xe cứu thương. Sau đó báo cáo sự kiện cho dịch vụ hỗ trợ.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Không, sức khỏe là trên hết. Khi là vẫn để khẩn cấp trước nhất bạn hãy gọi xe cứu thương. Sau đó báo cáo sự kiện cho dịch vụ hỗ trợ.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď

Hiệu lực của bảo hiểm người nước ngoài

 • FAQ - otázka

  Nếu thẻ bảo hiểm y tế châu Âu của tôi (EHIC) đã hết hạn, tôi phải làm sao?

  Bạn hãy liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn và xin cấp thẻ thay thế. Thẻ này có giá trị giống như thẻ cổ điện.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Bạn hãy liên lạc với công ty bảo hiểm của bạn và xin cấp thẻ thay thế. Thẻ này có giá trị giống như thẻ cổ điện.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Người nước ngoài nên dúng giất tờ gì để chứng nhận danh tính của mình?

  Người nước ngoài nên dùng hộ chiếu để chứng nhận danh tính của mình.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Người nước ngoài nên dùng hộ chiếu để chứng nhận danh tính của mình.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Những quốc gia nào hiện thuộc EU?

  Liên minh châu Âu hiện bao gồm các quốc gia sau: Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Síp, Litva, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Áo, Romania, Hy Lạp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Liên minh châu Âu hiện bao gồm các quốc gia sau: Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Síp, Litva, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Áo, Romania, Hy Lạp, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Hợp đồng bảo hiểm dành cho người nước ngoài sao khi ký kết có hiệu lực ngay lập tức không?

  Có, ngay cả khi mua bảo hiểm qua mạng.. Chính xác hơn là bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài dạng thương mại của AXA Assistance (do công ty Frenkee cung cấp) bắt đầu có hiệu lực sau khi phí bảo hiểm được trả vào lúc 00:01 giờ vào ngày được chọn là ngày bắt đầu bảo hiểm. Bảo hiểm có giá trị đến 24:00 giờ của ngày kết thúc hợp đồng bảo hiểm.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Có, ngay cả khi mua bảo hiểm qua mạng.. Chính xác hơn là bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài dạng thương mại của AXA Assistance (do công ty Frenkee cung cấp) bắt đầu có hiệu lực sau khi phí bảo hiểm được trả vào lúc 00:01 giờ vào ngày được chọn là ngày bắt đầu bảo hiểm. Bảo hiểm có giá trị đến 24:00 giờ của ngày kết thúc hợp đồng bảo hiểm.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Hợp đồng bảo hiểm có cần đóng dấu không?

  Không, tất cả hợp đồng bảo hiểm đều có chữ ký điện tử.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Không, tất cả hợp đồng bảo hiểm đều có chữ ký điện tử.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Tôi có phải in hợp đồng bảo hiểm cho Cảnh sát ngoại kiều và Bộ ngoại giao không?

  Không, chính quyền có thế xem hợp đồng trong hệ thống điện tử.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Không, chính quyền có thế xem hợp đồng trong hệ thống điện tử.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Tôi có phải thanh toán khoản tiền y tế nào với bác sĩ sao khi khám bệnh không?

  Điều này tùy thuộc vào nơi khám bệnh có ký hợp đồng với công ty chúng tôi hay không. Công ty trợ giúp Axa Assistance sẽ cố gắng tìm bác sĩ có ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Nếu không tìm được công ty Axa Assistance sẽ hoàn trả khoản chi phí mà bạn đã thanh toán. Phần lớn khi khám trong bệnh viện bạn sẽ không cần phải trả khoản tiền nào. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân sẽ phải trả chi phí cho xe cứu thương.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Điều này tùy thuộc vào nơi khám bệnh có ký hợp đồng với công ty chúng tôi hay không. Công ty trợ giúp Axa Assistance sẽ cố gắng tìm bác sĩ có ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Nếu không tìm được công ty Axa Assistance sẽ hoàn trả khoản chi phí mà bạn đã thanh toán. Phần lớn khi khám trong bệnh viện bạn sẽ không cần phải trả khoản tiền nào. Nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân sẽ phải trả chi phí cho xe cứu thương.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Hợp đồng bảo hiểm loại trừ những trường hợp nào?

  Chúng tôi góp ý bạn nên luôn xem kỹ điều kiện hợp đồng bảo hiểm khi ký kết. Những vấn đề thường gặp nhất là bạn quên không khai báo bệnh bẩm sinh. Tiếp theo ví dụ như không khéo tự làm tổn thương cho mình hoặc cố ý gây ra tổn thương cho mình. Tuy nhiên mỗi trường hợp được xem xét riêng và chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp bạn.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Chúng tôi góp ý bạn nên luôn xem kỹ điều kiện hợp đồng bảo hiểm khi ký kết. Những vấn đề thường gặp nhất là bạn quên không khai báo bệnh bẩm sinh. Tiếp theo ví dụ như không khéo tự làm tổn thương cho mình hoặc cố ý gây ra tổn thương cho mình. Tuy nhiên mỗi trường hợp được xem xét riêng và chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp bạn.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Tôi có thể yên tâm dùng bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài ở nước khác trong khu vực Schengen không?

  Bảo hiểm y tế tổng hợp có thể dùng ở các quốc gia khu vực Schengen. Ví dụ: bạn muốn đến Áo làm việc trong các nhà máy, bạn không cần mua thêm bảo hiểm nào khác. Nhưng chỉ giới hạn thời gian tạm trú 1 tháng và bảo hiểm chỉ có giá trị chăm sóc khẩn cấp.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Bảo hiểm y tế tổng hợp có thể dùng ở các quốc gia khu vực Schengen. Ví dụ: bạn muốn đến Áo làm việc trong các nhà máy, bạn không cần mua thêm bảo hiểm nào khác. Nhưng chỉ giới hạn thời gian tạm trú 1 tháng và bảo hiểm chỉ có giá trị chăm sóc khẩn cấp.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď

Chọn loại bảo hiểm cho người nước ngoài

 • FAQ - otázka

  Nếu có nhu cầu cho việc phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe tại cộng hoà Séc, tôi phải làm gì?

  Nếu bạn không được hưởng bảo hiểm y tế công cộng, giải pháp khác dành cho bạn là nên mua bảo hiểm y tế tổng hợp của những công ty bảo hiểm y tế thương mại.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Nếu bạn không được hưởng bảo hiểm y tế công cộng, giải pháp khác dành cho bạn là nên mua bảo hiểm y tế tổng hợp của những công ty bảo hiểm y tế thương mại.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Những công ty bảo hiểm nào là công ty bảo hiểm y tế công cộng?

  Những bảo hiểm như sau là bảo hiểm công cộng: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky và Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Những bảo hiểm như sau là bảo hiểm công cộng: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky và Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Những công ty bảo hiểm nào cung cấp bảo hiểm y tế cho người nước ngoài dạng thương mại?

  Là những công ty bảo hiểm như sau: Slavia, VZP, UNIQA, Maxima, AXA và ERGO
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Là những công ty bảo hiểm như sau: Slavia, VZP, UNIQA, Maxima, AXA và ERGO
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Tôi nên chọn bảo hiểm nào nếu tôi đang mang thai hoặc tôi có tôi dự định mang thai?

  Chúng tôi góp ý nên mua bảo hiểm y tế tổng hợp dành cho người nước ngoài (komplexní zdravotní pojištění cizinců). Loại cơ bản (Standard) bao gồm chăm sóc có thai (có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày mua hợp đồng) và sẽ có bao gồm chăm sóc khi sinh (sau 8 tháng kể từ ngày mua hợp đồng). Nếu muốn hoàn hảo hơn nên mua bảo hiểm y tế loại người mẹ (Matka). Loại này bao gồm chăm sóc luôn khi có thai, chăm sóc khi sinh, chăm sóc cho mẹ và cả đứa bé sau khi sinh (bảo hiểm có giá trị ngay sau khi mua ). Chúng tôi luôn góp ý nên mua loại bảo hiểm này nhất. Ở các quốc gia khác của khu vực Schengen điều kiện của loại bảo hiểm y tế tổng hợp có giá trị tương đương với loại bảo hiểm y tế chăm sóc khẩn cấp (nutné a neodkladné péče).
  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
  Chúng tôi góp ý nên mua bảo hiểm y tế tổng hợp dành cho người nước ngoài (komplexní zdravotní pojištění cizinců). Loại cơ bản (Standard) bao gồm chăm sóc có thai (có hiệu lực sau 3 tháng kể từ ngày mua hợp đồng) và sẽ có bao gồm chăm sóc khi sinh (sau 8 tháng kể từ ngày mua hợp đồng). Nếu muốn hoàn hảo hơn nên mua bảo hiểm y tế loại người mẹ (Matka). Loại này bao gồm chăm sóc luôn khi có thai, chăm sóc khi sinh, chăm sóc cho mẹ và cả đứa bé sau khi sinh (bảo hiểm có giá trị ngay sau khi mua ). Chúng tôi luôn góp ý nên mua loại bảo hiểm này nhất. Ở các quốc gia khác của khu vực Schengen điều kiện của loại bảo hiểm y tế tổng hợp có giá trị tương đương với loại bảo hiểm y tế chăm sóc khẩn cấp (nutné a neodkladné péče).
  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď

Ở đâu tôi có thể tìm được...

 • FAQ - otázka

  Tôi có thể tìm bảng giá của các cơ sở bảo hiểm y tế ở đâu?

   

  Bạn có thể tìm thấy bảng giá bảo hiểm y tế trên các trang website của các cơ sở y tế được chọn hoặc tại quầy lễ tân của các cơ sở y tế.

  Smartphone
  +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď
   

  Bạn có thể tìm thấy bảng giá bảo hiểm y tế trên các trang website của các cơ sở y tế được chọn hoặc tại quầy lễ tân của các cơ sở y tế.

  Nếu không có câu trả lời của những điều bạn thắc mắc, hãy liên hệ qua chat online dưới trang website này hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.
  Smartphone +420226633522 Thứ Hai – Thứ Sáu (10:00 - 18:00)
  FAQ - odpověď