Často kladené dotazy k životnímu pojištění

pro klidnější život

Často kladené dotazy k životnímu pojištění

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o cestovním pojištění, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.

Často kladené dotazy k životnímu pojištění

Sjednání životního pojištění

 • Jaké jsou druhy životního pojištění?

  Zobrazit odpověď

  V rámci životního pojištění rozlišujeme celkem 5 druhů životního pojištění (rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, flexibilní životní pojištění, důchodové životní pojištění). Pojišťovny dále nabízejí životní pojištění pro děti a úvěrové životní pojištění. 

  Jaké jsou druhy životního pojištění?
 • Jak poznám kvalitní životní pojištění?

  Zobrazit odpověď

  Správně sestavené životní pojištění by mělo obsahovat pojištění pro případ smrti, pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity. Takto pokryjete kratší (pracovní neschopnost) i delší (invalidita) časový horizont a v případě smrti finančně zajistíte své nejbližší (splatíte bankovní úvěry).

  Jak poznám kvalitní životní pojištění?
 • Musím do zdravotního dotazníku uvést všechny zdravotní problémy?

  Zobrazit odpověď

  Ano, ve zdravotním dotazníku v žádném případě nelžete. Dříve či později by se na to přišlo. Dostanete se tak do situace, kdy vám pojišťovna pravděpodobně neschválí pojistné plnění v případě pojistné události, která souvisí s vaším onemocněním. Budete tak zbytečně platit za životní pojištění, které vás reálně nechrání. Pokud vám pojišťovna životní pojištění zruší, snadno se také může stát, že vás už nikde nepojistí.

  Musím do zdravotního dotazníku uvést všechny zdravotní problémy?
 • Od kdy životní pojištění platí?

  Zobrazit odpověď

  Životní pojištění začíná platit dnem uvedeným na pojistce jako počátek pojištění, a to přesně v 00.00 hodin.

  Od kdy životní pojištění platí?
 • Co je to životní pojištění?

  Zobrazit odpověď

  Životní pojištění chrání pojištěnou osobu a jeho/její blízké před možnými riziky. Životní pojištění by mělo být sjednáno především pro případ smrti, invalidity a pracovní neschopnosti. Výhodou životního pojištění je skutečnost, že si s pomocí nejrůznějších připojištění můžete vytvořit pojistný produkt přesně na míru. Některé druhy životního pojištění mohou sloužit také k tvorbě finančních rezerv do budoucna (např. investiční životní pojištění).

  Co je to životní pojištění?

Výluky z životního pojištění

 • Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

  Zobrazit odpověď

  Informace o výlukách životního pojištění najdete v pojistných podmínkách zvolené pojišťovny. Mezi nejčastější výluky z životního pojištění patří pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s trestnou činností, účastí ve válečných konfliktech, duševní nemocí nebo také pojistné události, ke kterým došlo v souvislosti s užíváním omamných látek nebo při sebepoškozování.

  Kde zjistím, na co se životní pojištění nevztahuje?

Pojmy ze životního pojištění

 • Kdo je pojištěným v životním pojištění?

  Zobrazit odpověď

  Pojištěným je ten, na koho se životní pojištění vztahuje. Je to osoba, která získá peněžní plnění v případě pojistné události (s výjimkou smrti pojištěného, kdy peníze získá obmyšlená osoba nebo dědic).

  Kdo je pojištěným v životním pojištění?
 • Co je to pojistné?

  Zobrazit odpověď

  Pojistné je peněžní částka, kterou platíte pojišťovně za poskytnutí pojistné ochrany. Informaci o výši pojistného najdete v pojistné smlouvě.

  Co je to pojistné?
 • Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?

  Zobrazit odpověď

  Pojistník je osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu (má povinnost platit pojistné). Pojištěný je osoba, na kterou se pojistná smlouva vztahuje. Když například uzavřete životního pojištění dětí pro svou dceru, jste vy pojistníkem a vaše dcera pojištěnou.

  Jaký je rozdíl mezi pojistníkem a pojištěným?
 • Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?

  Zobrazit odpověď

  Jde o osobu, která má v případě smrti pojištěného nárok na pojistné plnění z životního pojištění. Ve smlouvě může být uvedena jmenovitě (např. Adam Novák) nebo příbuzenským vztahem k majiteli pojistné smlouvy (např. manželka). Pokud není obmyšlená osoba ve smlouvě zmíněna, řídí se pojišťovna při vyplácení pojistky občanským zákoníkem.

  Kdo je obmyšlená osoba a proč ji do smlouvy uvést?

Zrušení životního pojištění

 • Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

  Zobrazit odpověď

  Životní pojištění můžete vypovědět do 14 dnů od sjednání smlouvy (v případě tzv. obchodu na dálku), do 2 měsíců od uzavření smlouvy, pokud vám v pojišťovně poskytli nepravdivé nebo neúplné informace, nebo 2 měsíce od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Dále pak 3 měsíce od oznámení pojistné události, nebo kdykoli během trvání pojištění, jestliže se na výpovědi dohodnete s pojišťovnou. V případě životního pojištění od pojišťovny Metlife, které nabízí i Frenkee, můžete smlouvu vypovědět také 6 týdnů před koncem pojistného období.

  Jak zrušit životní pojištění? Kdy ho mohu bez postihu vypovědět?

Životní pojištění a daně

 • Kdy mohu využít životní pojištění ke snížení daňového základu?

  Zobrazit odpověď

  Snížení daňového základu u životního pojištění můžete uplatnit, pokud je výplata pojistného plnění možná až po uplynutí 60 kalendářních měsíců (5 let) od uzavření smlouvy, výplatu pojistného plnění získáte nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete 60 let věku, podmínky pojistné smlouvy klientovi neumožňují vybírat peníze z životního pojištění, životní pojištění je sjednáno pro případ dožití nebo smrti a dožití, pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu) je totožný s pojištěnou osobou a částka pro případ dožití je v pojistné smlouvě pevně stanovena (minimálně 40 tis. Kč u pojistné doby 5 až 15 let nebo 70 tis. Kč u pojistné doby delší než 15 let). Všechny výše uvedené podmínky musíte splnit současně.

  Kdy mohu využít životní pojištění ke snížení daňového základu?

Hlášení škody a výplata plnění z životního pojištění

 • Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?

  Zobrazit odpověď

  Aby vám pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění, v první řadě musí ukončit šetření pojistné události. Na to má ze zákona 3 měsíce, samozřejmě to může stihnout dříve. Základním předpokladem pro rychlé vyřízení škodní události z životního pojištění je rychlé odeslání správně vyplněných dokumentů a lékařských zpráv. Vyplácení peněz v rámci pojištění úrazu je obecně rychlejší, zpravidla vám pojišťovna zaplatí už v průběhu léčení.

  Nenašli jste odpověď?

  Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.

  +420226633522 | Po–Pá (10:00–18:00)

  Mám sjednané životní pojištění. Kdy dostanu peníze, když se mi něco stane?