Spolupracující instituce Spolupracující instituce
Spolupracující instituce

Spolupracující instituce

Pobočka zahraniční pojišťovny v ČR
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
D.A.S. Rechtsschutz AG, organizační složka

Pojišťovna
Direct pojišťovna, a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
ERGO Pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Generali Česká pojišťovna a. s.


Banky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
MONETA Money Bank, a. s.