Pojištění pro cizince: Srovnání typů

Cizinci v ČR musí mít sjednané zdravotního pojištění, ale existuje jich celá řada. Pojďme se na ně teď zaměřit, ať v tom máš do budoucna jasno a nic tě nezaskočí.

V průvodci naleznete

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění

Cizinec, který dlouhodobě pobývá v ČR, musí mít zdravotní pojištění

Povinnost platit zdravotní pojištění se týká, vedle občanů ČR, také cizinců. Platba zdravotního pojištění může probíhat v rámci všeobecného zdravotního pojištění, nebo komerčního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců: Cena

Cena zdravotního pojištění v rámci VZP se odvíjí od výše příjmu, zatímco u komerčního zdravotního pojištění se liší podle toho, jakou variantu pojištění zvolíte.

VZP pro cizince

Cizinec, který je součástí veřejného zdravotního pojištění, může využívat preventivní i akutní zdravotní služby, jak uvádí § 13 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Cizinec má povinnost účastnit se veřejného zdravotního pojištění, pokud je zaměstnán u firmy se sídlem v ČR, nebo má trvalý pobyt v ČR.

 • Zdravotní pojištění začíná platit dnem, kdy se stal cizinec zaměstnancem, nebo získal povolení k trvalému pobytu.
 • Zaniká pak dnem, kdy přestal být zaměstnancem, nebo skončil jeho trvalý pobyt na území ČR.

Pokud vás zajímá, jak funguje zdravotní pojištěním občanů EU, přečtěte si článek, který jsme věnovali tomuto tématu.

Formulář pro přihlášení cizince k VZP (všeobecnému zdravotnímu pojištění)

Jste zaměstnavatel a řešíte, jak přihlásit k VZP cizince? Formulář a kódy důležité pro jeho vyplnění najdete na webových stránkách veřejné zdravotní pojišťovny, kterou zaměstnanec zvolil.

Řešíte přihlášení k VZP jako cizince sám za sebe? Pak musíte přijít na pobočku pojišťovny a vyplnit tzv. Evidenční list.

Novorozené dítě a nárok na VZP

Samostatnou kapitolou je pak nárok na veřejné zdravotní pojištění u novorozeného dítěte. Možnosti se liší podle toho, jestli má rodič veřejné zdravotní pojištění v závislosti na trvalém pobytu, nebo zaměstnání.

 • Pokud má rodič VZP v závislosti na trvalém pobytu, dítě automaticky získává nárok na VZP také.
 • Ale v případě, že má rodič dítěte VZP v závislosti na zaměstnání, pak dítě nárok na VZP nemá a rodič mu musí sjednat pojištění u komerční pojišťovny.

Komerční zdravotní pojištění

Komerční zdravotní pojištění je pro vás povinné v případě, že nemáte nárok na všeobecné zdravotní pojištění a plánujete zůstat na území ČR. Pojištění můžete sjednat u jedné ze 6 komerčních zdravotních pojišťoven. Od komerční zdravotní pojišťovny získáte kontakty na smluvní zdravotnická zařízení, která můžete navštívit.

Jednotlivé nabídky komerčního pojištění se od sebe liší pojistnými limity nebo také počtem smluvních zdravotnických zařízení. Limit pojištění na jednu pojistnou událost je vždy minimálně 30 000 EUR.

V rámci komerčního zdravotního pojištění rozlišujeme:

Nutná a neodkladná péče

Pojištění nutné a neodkladné péče se hodí především pro cizince, kteří plánují pouze krátký pobyt na území ČR. Délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů a maximální doba, na kterou můžete tento typ pojištění sjednat, je 2 roky. Nižší pořizovací cena ale přináší i negativa. Pojištění platí pouze pro akutní ošetření a veškerá další vyšetření musíte hradit sami.

Komplexní zdravotní pojištění

Další variantou je komplexní zdravotní pojištění, které by měli zvolit zejména cizinci, kteří plánují v ČR zůstat déle než 90 dnů a žádají o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Do pojištění jsou kromě nutné a neodkladné péče zahrnuta i další vyšetření. S tímto druhem pojištění se nejvíce přiblížíte službám v rámci veřejného zdravotního pojištění. Více o jednotlivých variantách komplexního zdravotního pojištění zjistíte třeba v našem průvodci, který jednotlivé nabídky srovnává.

Často se ptáte

 • Co je to preventivní péče?

  Zobrazit odpověď
  Co je to preventivní péče?
 • Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?

  Zobrazit odpověď
  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
 • Co jsou to akutní zdravotní služby?

  Zobrazit odpověď
  Co jsou to akutní zdravotní služby?
 • Co je to Evidenční list?

  Zobrazit odpověď
  Co je to Evidenční list?
 • Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?

  Zobrazit odpověď
  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
 • Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

  Zobrazit odpověď
  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

Hledáte pojištění?

Spočítat pojištění