Pojmy ze zdravotního pojištění cizinců

 • FAQ - otázka

  Co je to preventivní péče?

  V rámci preventivní péče lékař provede zdravotní prohlídky, aby bylo možné předejít vzniku onemocnění. Součástí preventivní péče je také očkování.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  V rámci preventivní péče lékař provede zdravotní prohlídky, aby bylo možné předejít vzniku onemocnění. Součástí preventivní péče je také očkování.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co znamená pojem třetí země?

  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
  Švýcarska.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
  Švýcarska.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to zaměstnanecká karta?

  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to zastupitelský úřad ČR?

  Jde o velvyslanectví nebo konzulát ČR mimo české území.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o velvyslanectví nebo konzulát ČR mimo české území.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to Schengenský prostor (Schengen)?

  Je to označení pro území 26 států, které podepsaly tzv. Schengenskou dohodu.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Je to označení pro území 26 států, které podepsaly tzv. Schengenskou dohodu.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co znamená termín samoplátce?

  Samoplátce je osoba, která si platí veškerou péči samostatně, a to na základě ceníku vybraného zdravotnického zařízení.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Samoplátce je osoba, která si platí veškerou péči samostatně, a to na základě ceníku vybraného zdravotnického zařízení.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?

  Je to doklad, se kterým má jeho držitel nárok na čerpání bezplatné lékařské péče. Je možné ho využít v rámci dočasného pobytu (maximálně 6 měsíců v rámci 1 roku) na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Je to doklad, se kterým má jeho držitel nárok na čerpání bezplatné lékařské péče. Je možné ho využít v rámci dočasného pobytu (maximálně 6 měsíců v rámci 1 roku) na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co jsou to akutní zdravotní služby?

  Účelem ošetření je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Účelem ošetření je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to limit pojistného plnění?

  Jde o maximální částku, kterou pojišťovna proplatí, pokud budete muset navštívit doktora.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o maximální částku, kterou pojišťovna proplatí, pokud budete muset navštívit doktora.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je to Evidenční list?

  Evidenční list slouží k vyplnění osobních údajů.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Evidenční list slouží k vyplnění osobních údajů.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?

  Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují zůstat na území ČR déle než 6 měsíců. Trvalý pobyt může být udělen cizincům, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, a to na základě dlouhodobého pobytu nebo dalších druhů pobytu, jak je upraveno v cizineckém zákoně.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují zůstat na území ČR déle než 6 měsíců. Trvalý pobyt může být udělen cizincům, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, a to na základě dlouhodobého pobytu nebo dalších druhů pobytu, jak je upraveno v cizineckém zákoně.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

  Smluvní zdravotnická zařízení jsou místa, se kterými má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu a vy je tedy v případě zdravotních potíží můžete navštívit. Počet smluvních zdravotnických zařízení se u každé pojišťovny liší. Konkrétní adresu zjistíte buď ze seznamu, který získáte po sjednání pojištění, nebo po zavolání na asistenční službu.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Smluvní zdravotnická zařízení jsou místa, se kterými má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu a vy je tedy v případě zdravotních potíží můžete navštívit. Počet smluvních zdravotnických zařízení se u každé pojišťovny liší. Konkrétní adresu zjistíte buď ze seznamu, který získáte po sjednání pojištění, nebo po zavolání na asistenční službu.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?

  V případě občanů EU se jedná o tyto údaje: identifikační údaje, adresu trvalého pobytu, aktuální doručovací adresu, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal, typ práce, místo výkonu a dobu, během níž plánujete tohoto člověka zaměstnávat, pohlaví, den nástupu a ukončení zaměstnání.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  V případě občanů EU se jedná o tyto údaje: identifikační údaje, adresu trvalého pobytu, aktuální doručovací adresu, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal, typ práce, místo výkonu a dobu, během níž plánujete tohoto člověka zaměstnávat, pohlaví, den nástupu a ukončení zaměstnání.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?

  Stejné jako u občanů z EU a ještě navíc: nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání a dokumenty povolující pobyt (pracovní vízum nebo zaměstnanecká karta).
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Stejné jako u občanů z EU a ještě navíc: nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání a dokumenty povolující pobyt (pracovní vízum nebo zaměstnanecká karta).
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?

  Přechodný pobyt se týká jen občanů EU, cizinců ze třetích zemí se zase týká dlouhodobý pobyt.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Přechodný pobyt se týká jen občanů EU, cizinců ze třetích zemí se zase týká dlouhodobý pobyt.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?

  Zaměstnanec, který má řádně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající minimálně 3 roky.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Zaměstnanec, který má řádně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající minimálně 3 roky.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co je komplexní zdravotní pojištění pro cizince? 

  Jde o nejširší krytí zdravotní péče pro cizince, kteří pobývají v ČR, a zároveň pojištění, které si musíte jako cizinec sjednat při žádosti o prodloužení víza nebo o dlouhodobý pobyt, když už se nacházíte v ČR.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o nejširší krytí zdravotní péče pro cizince, kteří pobývají v ČR, a zároveň pojištění, které si musíte jako cizinec sjednat při žádosti o prodloužení víza nebo o dlouhodobý pobyt, když už se nacházíte v ČR.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď

Hlášení a vyřízení škody z pojištění cizinců

 • FAQ - otázka

  Co je to služba Telemedic/Telemedical?

  Jde o konzultace zdravotního stavu po telefonu s odborným personálem.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jde o konzultace zdravotního stavu po telefonu s odborným personálem.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  V jakých jazycích funguje asistence AXA Assistance pro cizince?

  ČJ, AJ, NJ, RJ, ale i pro Araby a Vietnamce nebo další národnosti má AXA Assistance překladatele.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  ČJ, AJ, NJ, RJ, ale i pro Araby a Vietnamce nebo další národnosti má AXA Assistance překladatele.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  S čím asistenční služba k pojištění cizinců poradí?

  Můžete nahlásit pojistnou událost, získáte rady, kam jít do ordinace, nebo do nemocnice.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Můžete nahlásit pojistnou událost, získáte rady, kam jít do ordinace, nebo do nemocnice.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Musím vždy při zdravotním problému volat nejdřív na asistenci?

  Ne, zdraví je nejpřednější. Volejte nejdříve sanitku při akutních problémech, a pak nahlaste událost asistenční službě, až budete moci.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Ne, zdraví je nejpřednější. Volejte nejdříve sanitku při akutních problémech, a pak nahlaste událost asistenční službě, až budete moci.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď

Platnost pojištění cizinců

 • FAQ - otázka

  Vypršela mi platnost průkazu Evropského zdravotního pojištění (EHIC). Co dělat?

  Ve své pojišťovně jednoduše zažádáte o vystavení náhradního certifikátu k průkazu EHIC. Po dobu platnosti tohoto certifikátu využíváte stejnou lékařskou péči jako s klasickým průkazem.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Ve své pojišťovně jednoduše zažádáte o vystavení náhradního certifikátu k průkazu EHIC. Po dobu platnosti tohoto certifikátu využíváte stejnou lékařskou péči jako s klasickým průkazem.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Co může posloužit jako doklad totožnosti pro cizince?

  Cizinci se prokazují platným cestovním pasem.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Cizinci se prokazují platným cestovním pasem.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Které země momentálně patří do EU?

  Do Evropské unie aktuálně patří tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Do Evropské unie aktuálně patří tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Platí smlouva o pojištění pro cizince okamžitě?

  Ano, platí hned po zaplacení, a to i při sjednání online. Naprosto přesně řečeno – komerční zdravotní pojištění cizinců od AXA Assistanc, které nabízí Frenkee, začíná platit po zaplacení pojistného v 00:01 hodin dne, který byl zvolen jako počátek pojištění. Pojištění platí do 24:00 hodin dne, který je v pojistné smlouvě označen jako konec pojištění.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Ano, platí hned po zaplacení, a to i při sjednání online. Naprosto přesně řečeno – komerční zdravotní pojištění cizinců od AXA Assistanc, které nabízí Frenkee, začíná platit po zaplacení pojistného v 00:01 hodin dne, který byl zvolen jako počátek pojištění. Pojištění platí do 24:00 hodin dne, který je v pojistné smlouvě označen jako konec pojištění.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Potřebuji na smlouvu k pojištění cizinců razítko?

  Ne, je tam elektronický podpis pojišťovny.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Ne, je tam elektronický podpis pojišťovny.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Musím si pojistnou smlouvu tisknout pro cizineckou policii a MZV?

  Nemusíte, úřady ji ověří v systému. Elektronicky smlouvu přijímají obě instituce.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Nemusíte, úřady ji ověří v systému. Elektronicky smlouvu přijímají obě instituce.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mám u lékaře platit?

  Záleží na konkrétním lékaři – asistence vás navede na ošetření zdarma, ale nelze najít odborníka zdarma vždy. AXA Assistance ovšem vždy vaši platbu zpětně proplatí. Obecně bývá ošetření zdarma ve větších nemocnicích – tam pojišťovna vyřeší vše přímo s nemocnicí. Pojištěnec obvykle hradí sanitku, když nejde o akutní problém.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Záleží na konkrétním lékaři – asistence vás navede na ošetření zdarma, ale nelze najít odborníka zdarma vždy. AXA Assistance ovšem vždy vaši platbu zpětně proplatí. Obecně bývá ošetření zdarma ve větších nemocnicích – tam pojišťovna vyřeší vše přímo s nemocnicí. Pojištěnec obvykle hradí sanitku, když nejde o akutní problém.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké jsou výluky z pojištění cizinců?

  Projděte si vždy pojistné podmínky, ale nejčastější problémy s plněním vznikají, když nenahlásíte vrozené onemocnění, které jste odhalili ještě před příjezdem do ČR, zraníte se „z vlastní blbosti“ nebo naschvál. Vždy ale vše AXA Assistance posuzuje individuálně a snaží se vyhovět.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Projděte si vždy pojistné podmínky, ale nejčastější problémy s plněním vznikají, když nenahlásíte vrozené onemocnění, které jste odhalili ještě před příjezdem do ČR, zraníte se „z vlastní blbosti“ nebo naschvál. Vždy ale vše AXA Assistance posuzuje individuálně a snaží se vyhovět.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Mohu s pojištěním pro cizince cestovat v klidu i po Schengenu?

  S komplexním zdravotním pojištěním cizinců pro ČR se dá cestovat i po Schengenu (např. když jedete jako dělník na montáž do Rakouska, tak nemusím řešit další pojištění), ale můžete tam být max. 1 měsíc a v zahraničí se z komplexního pojištění stává neodkladná péče.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  S komplexním zdravotním pojištěním cizinců pro ČR se dá cestovat i po Schengenu (např. když jedete jako dělník na montáž do Rakouska, tak nemusím řešit další pojištění), ale můžete tam být max. 1 měsíc a v zahraničí se z komplexního pojištění stává neodkladná péče.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jakým způsobem se platí komerční zdravotní pojištění cizinců?

  Komerční zdravotní pojištění platíte jednorázově. U AXA Assistance můžete vybírat z délky pojištění od 1 do 36 měsíců.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Komerční zdravotní pojištění platíte jednorázově. U AXA Assistance můžete vybírat z délky pojištění od 1 do 36 měsíců.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď

Volba typu pojištění pro cizince

 • FAQ - otázka

  Mám zájem o preventivní péči na území ČR. Co pro to mohu udělat?

  V případě, že nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění, je řešením sjednání komplexního zdravotního pojištění u některé z komerčních pojišťoven.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  V případě, že nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění, je řešením sjednání komplexního zdravotního pojištění u některé z komerčních pojišťoven.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Které pojišťovny patří mezi veřejné zdravotní pojišťovny?

  Mezi veřejné zdravotní pojišťovny patří: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Mezi veřejné zdravotní pojišťovny patří: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?

  Jedná se o pojišťovny Slavia, VZP, UNIQA, Maxima, AXA Assistance a ERGO.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Jedná se o pojišťovny Slavia, VZP, UNIQA, Maxima, AXA Assistance a ERGO.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jaké pojištění si mám vybrat, pokud jsem těhotná, nebo plánuji otěhotnět v době trvání pojištění? 

  Určitě komplexní zdravotní pojištění cizinců. V základní variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Vyšší varianta Matka ovšem zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence – tuto variantu proto doporučujeme. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Určitě komplexní zdravotní pojištění cizinců. V základní variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Vyšší varianta Matka ovšem zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence – tuto variantu proto doporučujeme. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď

Kde najdu...

 • FAQ - otázka

  Kde najdu ceník služeb zdravotnických zařízení?

  Ceník můžete najít na webových stránkách vybraného zdravotnického zařízení nebo na recepci
  zdravotnického zařízení.
  Nenašli jste odpověď?
  Smartphone
  +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď
  Ceník můžete najít na webových stránkách vybraného zdravotnického zařízení nebo na recepci
  zdravotnického zařízení.
  Nenašli jste odpověď? Napište mi do online chatu vpravo dole nebo mi zavolejte.
  Smartphone +420226633522 Po–Pá (10:00–18:00)
  FAQ - odpověď

Stačí zadat svůj e-mail.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Chráněno službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí - Smluvní podmínky