Často kladené dotazy k pojištění cizinců

Jdete rádi k jádru věci? Tady najdete nejčastěji kladené otázky o zdravotním pojištění pro cizince v České republice, které jsem pro vás přehledně roztřídil podle témat.


Pojmy ze zdravotního pojištění cizinců

 • Co je to preventivní péče?

  Zobrazit odpověď

  V rámci preventivní péče lékař provede zdravotní prohlídky, aby bylo možné předejít vzniku onemocnění. Součástí preventivní péče je také očkování.

  Co je to preventivní péče?
 • Co znamená pojem třetí země?

  Zobrazit odpověď

  Jde o všechny země s výjimkou zemí Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a
  Švýcarska.

  Co znamená pojem třetí země?
 • Co je to zaměstnanecká karta?

  Zobrazit odpověď

  Zaměstnanecká karta je povolení k pobytu. Umožňuje přechodný pobyt, který je delší než 3 měsíce, pro výkon zaměstnání, na které cizinec povolení získal.

  Co je to zaměstnanecká karta?
 • Co je to zastupitelský úřad ČR?

  Zobrazit odpověď

  Jde o velvyslanectví nebo konzulát ČR mimo české území.

  Co je to zastupitelský úřad ČR?
 • Co je to Schengenský prostor (Schengen)?

  Zobrazit odpověď

  Je to označení pro území 26 států, které podepsaly tzv. Schengenskou dohodu.

  Co je to Schengenský prostor (Schengen)?
 • Co znamená termín samoplátce?

  Zobrazit odpověď

  Samoplátce je osoba, která si platí veškerou péči samostatně, a to na základě ceníku vybraného zdravotnického zařízení.

  Co znamená termín samoplátce?
 • Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?

  Zobrazit odpověď

  Je to doklad, se kterým má jeho držitel nárok na čerpání bezplatné lékařské péče. Je možné ho využít v rámci dočasného pobytu (maximálně 6 měsíců v rámci 1 roku) na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

  Co je to evropský průkaz zdravotního pojištění?
 • Co jsou to akutní zdravotní služby?

  Zobrazit odpověď

  Účelem ošetření je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu.

  Co jsou to akutní zdravotní služby?
 • Co je to limit pojistného plnění?

  Zobrazit odpověď

  Jde o maximální částku, kterou pojišťovna proplatí, pokud budete muset navštívit doktora.

  Co je to limit pojistného plnění?
 • Co je to Evidenční list?

  Zobrazit odpověď

  Evidenční list slouží k vyplnění osobních údajů.

  Co je to Evidenční list?
 • Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?

  Zobrazit odpověď

  Dlouhodobý pobyt je určen zejména pro cizince ze třetích zemí, kteří plánují zůstat na území ČR déle než 6 měsíců. Trvalý pobyt může být udělen cizincům, kteří pobývají na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, a to na základě dlouhodobého pobytu nebo dalších druhů pobytu, jak je upraveno v cizineckém zákoně.

  Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým a trvalým pobytem?
 • Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?

  Zobrazit odpověď

  Smluvní zdravotnická zařízení jsou místa, se kterými má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu a vy je tedy v případě zdravotních potíží můžete navštívit. Počet smluvních zdravotnických zařízení se u každé pojišťovny liší. Konkrétní adresu zjistíte buď ze seznamu, který získáte po sjednání pojištění, nebo po zavolání na asistenční službu.

  Co jsou to smluvní zdravotnická zařízení a jak získám jejich adresu?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?

  Zobrazit odpověď

  V případě občanů EU se jedná o tyto údaje: identifikační údaje, adresu trvalého pobytu, aktuální doručovací adresu, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který ho vydal, typ práce, místo výkonu a dobu, během níž plánujete tohoto člověka zaměstnávat, pohlaví, den nástupu a ukončení zaměstnání.

  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců z EU?
 • Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?

  Zobrazit odpověď

  Stejné jako u občanů z EU a ještě navíc: nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu, na kterou bylo cizinci vydáno povolení k zaměstnání a dokumenty povolující pobyt (pracovní vízum nebo zaměstnanecká karta).

  Jaké údaje jsou součástí evidence zaměstnanců třetích zemí?
 • Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?

  Zobrazit odpověď

  Přechodný pobyt se týká jen občanů EU, cizinců ze třetích zemí se zase týká dlouhodobý pobyt.

  Jaký je rozdíl mezi přechodným a dlouhodobým pobytem?
 • Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?

  Zobrazit odpověď

  Zaměstnanec, který má řádně ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání trvající minimálně 3 roky.

  Kdo je vysoce kvalifikovaným zaměstnancem?
 • Co je komplexní zdravotní pojištění pro cizince? 

  Zobrazit odpověď

  Jde o nejširší krytí zdravotní péče pro cizince, kteří pobývají v ČR, a zároveň pojištění, které si musíte jako cizinec sjednat při žádosti o prodloužení víza nebo o dlouhodobý pobyt, když už se nacházíte v ČR.

  Co je komplexní zdravotní pojištění pro cizince? 

Hlášení a vyřízení škody z pojištění cizinců

 • Co je to služba Telemedic/Telemedical?

  Zobrazit odpověď

  Jde o konzultace zdravotního stavu po telefonu s odborným personálem.

  Co je to služba Telemedic/Telemedical?
 • V jakých jazycích funguje asistence AXA Assistance pro cizince?

  Zobrazit odpověď

  ČJ, AJ, NJ, RJ, ale i pro Araby a Vietnamce nebo další národnosti má AXA Assistance překladatele.

  V jakých jazycích funguje asistence AXA Assistance pro cizince?
 • S čím asistenční služba k pojištění cizinců poradí?

  Zobrazit odpověď

  Můžete nahlásit pojistnou událost, získáte rady, kam jít do ordinace, nebo do nemocnice.

  S čím asistenční služba k pojištění cizinců poradí?
 • Musím vždy při zdravotním problému volat nejdřív na asistenci?

  Zobrazit odpověď

  Ne, zdraví je nejpřednější. Volejte nejdříve sanitku při akutních problémech, a pak nahlaste událost asistenční službě, až budete moci.

  Musím vždy při zdravotním problému volat nejdřív na asistenci?

Platnost pojištění cizinců

 • Vypršela mi platnost průkazu Evropského zdravotního pojištění (EHIC). Co dělat?

  Zobrazit odpověď

  Ve své pojišťovně jednoduše zažádáte o vystavení náhradního certifikátu k průkazu EHIC. Po dobu platnosti tohoto certifikátu využíváte stejnou lékařskou péči jako s klasickým průkazem.

  Vypršela mi platnost průkazu Evropského zdravotního pojištění (EHIC). Co dělat?
 • Co může posloužit jako doklad totožnosti pro cizince?

  Zobrazit odpověď

  Cizinci se prokazují platným cestovním pasem.

  Co může posloužit jako doklad totožnosti pro cizince?
 • Které země momentálně patří do EU?

  Zobrazit odpověď

  Do Evropské unie aktuálně patří tyto země: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

  Které země momentálně patří do EU?
 • Platí smlouva o pojištění pro cizince okamžitě?

  Zobrazit odpověď

  Ano, platí hned po zaplacení, a to i při sjednání online. Naprosto přesně řečeno – komerční zdravotní pojištění cizinců od AXA Assistanc, které nabízí Frenkee, začíná platit po zaplacení pojistného v 00:01 hodin dne, který byl zvolen jako počátek pojištění. Pojištění platí do 24:00 hodin dne, který je v pojistné smlouvě označen jako konec pojištění.

  Platí smlouva o pojištění pro cizince okamžitě?
 • Potřebuji na smlouvu k pojištění cizinců razítko?

  Zobrazit odpověď

  Ne, je tam elektronický podpis pojišťovny.

  Potřebuji na smlouvu k pojištění cizinců razítko?
 • Musím si pojistnou smlouvu tisknout pro cizineckou policii a MZV?

  Zobrazit odpověď

  Nemusíte, úřady ji ověří v systému. Elektronicky smlouvu přijímají obě instituce.

  Musím si pojistnou smlouvu tisknout pro cizineckou policii a MZV?
 • Mám u lékaře platit?

  Zobrazit odpověď

  Záleží na konkrétním lékaři – asistence vás navede na ošetření zdarma, ale nelze najít odborníka zdarma vždy. AXA Assistance ovšem vždy vaši platbu zpětně proplatí. Obecně bývá ošetření zdarma ve větších nemocnicích – tam pojišťovna vyřeší vše přímo s nemocnicí. Pojištěnec obvykle hradí sanitku, když nejde o akutní problém.

  Mám u lékaře platit?
 • Jaké jsou výluky z pojištění cizinců?

  Zobrazit odpověď

  Projděte si vždy pojistné podmínky, ale nejčastější problémy s plněním vznikají, když nenahlásíte vrozené onemocnění, které jste odhalili ještě před příjezdem do ČR, zraníte se „z vlastní blbosti“ nebo naschvál. Vždy ale vše AXA Assistance posuzuje individuálně a snaží se vyhovět.

  Jaké jsou výluky z pojištění cizinců?
 • Mohu s pojištěním pro cizince cestovat v klidu i po Schengenu?

  Zobrazit odpověď

  S komplexním zdravotním pojištěním cizinců pro ČR se dá cestovat i po Schengenu (např. když jedete jako dělník na montáž do Rakouska, tak nemusím řešit další pojištění), ale můžete tam být max. 1 měsíc a v zahraničí se z komplexního pojištění stává neodkladná péče.

  Mohu s pojištěním pro cizince cestovat v klidu i po Schengenu?
 • Jakým způsobem se platí komerční zdravotní pojištění cizinců?

  Zobrazit odpověď

  Komerční zdravotní pojištění platíte jednorázově. U AXA Assistance můžete vybírat z délky pojištění od 1 do 36 měsíců.

  Jakým způsobem se platí komerční zdravotní pojištění cizinců?

Volba typu pojištění pro cizince

 • Mám zájem o preventivní péči na území ČR. Co pro to mohu udělat?

  Zobrazit odpověď

  V případě, že nemáte nárok na veřejné zdravotní pojištění, je řešením sjednání komplexního zdravotního pojištění u některé z komerčních pojišťoven.

  Mám zájem o preventivní péči na území ČR. Co pro to mohu udělat?
 • Které pojišťovny patří mezi veřejné zdravotní pojišťovny?

  Zobrazit odpověď

  Mezi veřejné zdravotní pojišťovny patří: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

  Které pojišťovny patří mezi veřejné zdravotní pojišťovny?
 • Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?

  Zobrazit odpověď

  Jedná se o pojišťovny Slavia, VZP, UNIQA, Maxima, AXA Assistance a ERGO.

  Které pojišťovny nabízejí komerční pojištění cizinců?
 • Jaké pojištění si mám vybrat, pokud jsem těhotná, nebo plánuji otěhotnět v době trvání pojištění? 

  Zobrazit odpověď

  Určitě komplexní zdravotní pojištění cizinců. V základní variantě Standard zahrnuje péči v těhotenství po 3měsíční čekací době ode dne začátku pojistné doby a porod po uplynutí 8měsíční čekací doby ode dne začátku pojištění. Vyšší varianta Matka ovšem zahrnuje péči v těhotenství i porod bez čekacích dob, přičemž je součástí i případná další poporodní zdravotní péče o novorozence – tuto variantu proto doporučujeme. Pokud je Komplexní zdravotní pojištění uplatněno na území Schengenu mimo ČR, platí pro něj stejné podmínky jako u pojištění Nutné a neodkladné péče

  Jaké pojištění si mám vybrat, pokud jsem těhotná, nebo plánuji otěhotnět v době trvání pojištění? 

Kde najdu...