Co je Česká kancelář pojistitelů (ČKP)?

Česká kancelář pojistitelů byla ustanovena zákonem č. 168/1999 Sb. a spravuje tzv. garanční fond a fond zábrany škod. Zároveň shromažďuje informace o délce trvání povinného ručení a počtu dopravních nehod pro konkrétní osobu nebo firmu. Na základě těchto údajů pak pojišťovny stanoví bonus povinného ručení.

Co je Fond zábrany škod?

Fond zábrany škod poskytuje peněžní podporu Integrovanému záchrannému systému (Policie ČR, Hasiči, Záchranáři) a projektům, které mají za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích. Do fondu zábrany škod přispívají pojišťovny, a to nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného (za povinné ručení).

Co je to Garanční fond?

Garanční fond se používá k úhradě škod, které způsobila vozidla bez povinného ručení, nebo v situacích, kdy vozidlo od zaviněné dopravní nehody ujede. Pomáhá s úhradou škod způsobených na území ČR cizozemským vozidlem a s úhradou škod způsobených českými řidiči v zahraničí. Vynaložené náklady pak ČKP vymáhá na řidičích, kteří dopravní nehodu způsobili.

Od 1. 1. 2018 přispívají do garančního fondu opět majitelé vozidel, kteří nemají sjednané povinné ručení. Částka vychází z celkového počtu dní, kdy nebylo povinné ručení placeno a typu automobilu. Výši příspěvku, podle typu vozidla, stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou.

Frenkee box
Víš, že když způsobíš dopravní nehodu a nemáš sjednané povinné ručení, tak platíš nejen škodu na samotných autech, ale také náklady na zdravotní péči nebo ušlý zisk?

Na webových stránkách České kanceláře pojistitelů můžete zkontrolovat, jestli má vozidlo platné povinné ručení. Stačí jen zadat registrační značku vozidla (SPZ).

Povinnost platit povinné ručení

Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla vychází ze zákona č. 168/1999 Sb. Nesjednáním povinného ručení tedy porušujete zákon a z toho plynou i možné postihy.

Frenkee box
Víš, že povinné ručení musíš platit i když jsi vlastníkem auta, které stojí v garáži a ty ho nepoužíváš? To, že autem skutečně nejezdíš, se totiž jen velmi těžko dokazuje.

Povinné ručení naopak není nutné platit, pokud:

 • Odevzdáte registrační značky do depozitu.
 • Odstraníte vozidlo z pozemní komunikace.

V takovém případě nemusíte platit ani příspěvek do garančního fondu ČKP.

Frenkee box
Po vyzvednutí registrační značky z depozitu musí mít vozidlo platnou technickou prohlídku. Jinak musíš platit za odtahovou službu, která odveze vůz na povinnou technickou prohlídku.

Jízda bez povinného ručení

V případě, že neplatíte za povinné ručení, tak se to pro vás znamená následující:

 • Pokuta za používání vozidla bez povinného ručení se může pohybovat v rozmezí 5000 až 40 000 Kč.
 • Pokud při policejní kontrole nepředložíte zelenou kartu, pak můžete očekávat pokutu v rozmezí 1500 až 3000 Kč.
 • Pokud způsobíte dopravní nehodu a nemáte sjednané povinné ručení, pak ČKP uhradí poškozenému škodu, kterou po vás bude následně soudně vymáhat. Vymáhaná částka nesmí přesáhnout 300 000 Kč.

Frenkee box
Pokud způsobíš nehodu pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo když nemáš platný řidičský průkaz, pak po tobě ČKP může vymáhat dokonce celou vyplacenou částku.

Nezaplacené povinné ručení: Promlčení

V případě, že máte sjednané povinné ručení a zapomenete včas zaplatit, tak vás na tuto skutečnost vaše pojišťovna upozorní. Pokud ani po upozornění nezaplatíte, tak pojišťovna povinné ručení zruší. 

Nezaplacené povinné ručení je promlčeno za 3 roky. Tato doba se začíná počítat ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného. ČKP ale pravidelně porovnává informace z registru vozidel a údaje pojišťoven, takže je taková situace spíše nepravděpodobná. 

Každé vozidlo, které je uvedeno v registru vozidel a neplatí povinné ručení, musí povinně odvádět denní příspěvek do garančního fondu. Výše příspěvku se odvíjí od typu vozidla.

Jízda bez povinného ručení se nevyplácí. Vyzkoušejte Frenkeeho, se kterým snadno vyberete nejlepší povinné ručení přesně pro vás.

 

Často se ptáte

 • FAQ - otázka

  Zaplatil jsem povinné ručení po splatnosti, co to pro mě znamená?

  Pokud zaplatíte povinné ručení ihned po obdržení první upomínky, pak se nic neděje.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde se nachází depozit pro registrační značky?

  Jako depozit pro registrační značky slouží jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Kde najdu formulář pro odevzdání registrační značky do depozitu?

  Příslušný formulář najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy.
  FAQ - odpověď
 • FAQ - otázka

  Jak postupovat, když se rozhodnu pro odevzdání registrační značky do depozitu?

  Registrační značky je možné odevzdat na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Pro uložení značek je nutné vyplnit příslušný formulář. Na úřadě následně předložíte vyplněný formulář, velký technický průkaz, občanský průkaz (případně kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z Obchodního rejstříku – u firemních automobilů), odevzdáte obě registrační značky a malý technický průkaz. Poplatek za uložení registrační značky v depozitu je 200 Kč uložení je možné maximálně na 18 po sobě následujících měsíců. S potvrzením z obecního úřadu se pak můžete vydat do pojišťovny a ukončit povinné ručení.
  FAQ - odpověď